Salgs- og Leveringsbetingelser for Smeden i Virum ApS.

  1. Generelt

Disse betingelser gælder for alle salg og leverancer fra Smeden i Virum ApS, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.

  1. Tilbud

2.1 Alle tilbud afgivet af Smeden i Virum er gyldige i 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er angivet i tilbuddet. 2.2 Tilbud kan kun accepteres skriftligt inden for den angivne gyldighedsperiode.

  1. Priser

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. 3.2 Priserne er baseret på de nuværende omkostninger og kan ændres uden varsel i tilfælde af væsentlige ændringer i råvarepriser, lønninger mv.

  1. Levering

4.1 Leveringstidspunktet angives efter bedste skøn og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. 4.2 Smeden i Virum er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for deres kontrol.

  1. Ansvar, Forsikring og Underleverandører

5.1 Smeden i Virum fraskriver sig ethvert ansvar for tredjeparts tab, herunder men ikke begrænset til indirekte tab og følgeskader. 5.2 Smeden i Virums samlede ansvar for ethvert krav i relation til leverede varer eller ydelser er begrænset til DKK 10.000.000. 5.3 Alle underleverandører, der arbejder med Smeden i Virum, skal have en gyldig ansvarsforsikring. Ved at arbejde med Smeden i Virum bekræfter underleverandørerne, at de opretholder en sådan forsikring, som dækker eventuelle krav i forbindelse med deres leverede arbejde eller tjenester.

  1. Betaling

6.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturadato. 6.2 Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,93%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

  1. Ejendomsforbehold

7.1 Alle leverede varer forbliver Smeden i Virums ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

  1. Tvister

8.1 Eventuelle tvister i forbindelse med disse betingelser skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

 

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24timer