Betingelser

Betalingsbetingelser for  K. Nyholm Gartnerservice’s kunder:

K. Nyholm Gartnerservice har 5 forskellige måder at arbejde for sine kunder på – med forskellige betalingsbetingelser.

Arbejdsformerne: 
• Nr. 1 Timelønsarbejde 
• Nr. 2 Tilbudsarbejde 
• Nr. 3 Arbejde efter Serviceaftale 
• Nr. 4 Tilbudsarbejde efter AB 92 betingelser 
• Nr. 5 Snerydning og saltning

Se nedenfor hvilke arbejdsformer der har hvilken betalingsbetingelser.

Timelønsarbejde:
Timeløns arbejde udføres efter den på ethverts tidspunkt gældende timepris – afregning sker efter forbrug af timer, materialer og maskiner og der afregnes pr. påbegyndt time samt for kørsel og bortkørsel af affald, der betales ikke tillæg for småmaskiner som motorsav, Hækkeklipper osv.

Betalingsbetingelse
• Privat: Netto kontant – betaling inden 8 dage fra fakturadato 
• Erhverv: 14 dage netto – betaling inden 14 dage fra fakturadato 
• Forsikringsselskaber: 14 dage netto – betaling inden 14 dage fra fakturadato 
• Offentlige institutioner: 21 dage netto – betaling inden 21 dage fra fakturadato

Der faktureres løbende til alle kunder.

Tilbudsarbejde:
Tilbudsarbejde afregnes efter betalingsbetingelserne i tilbuddet – Med følgende betalingsbetingelser hvis andet ikke er beskrevet i tilbuddet.
• Privat: Netto kontant 
• Erhverv: 14 dage netto – betaling inden 14 dage fra fakturadato 
• Forsikringsselskaber: 14 dage netto – betaling inden 14 dage fra fakturadato 
• Offentlige institutioner: 21 dage netto – betaling inden 21 dage fra fakturadato

Der faktureres løbende til alle kunder.

Serviceaftale:
Betalingsbetingelser er beskrevet i aftalen. 

Tilbudsarbejde efter AB 92:
Afregnes efter betalingsbetingelserne i AB 92 eller efter aftale – dog med en kredit max aftale.

Snerydning og saltning:
Betalingsbetingelser er beskrevet i aftalen. 
Der faktureres altid løbende til alle kunder.

Kredit max:
K. Nyholm Gartnerservice kan tilbyde følgende kredit max: 

• Private kunder: Max 50.000,00. Der kan laves et højere max, Hvis der stilles en betalingsgaranti.
• Erhvervsvirksomheder: max 100.000,00
• Forsikringsselskaber: Max 100.000,00
• Offentlige institutioner: Max 200.000,00

Bankforbindelse 
K. Nyholm Gartnerservice bankforbindelse er Nordea Afd. I Hillerød reg.nr.: 2228 kontonr.: 8974195268 

Andre Betalings muligheder:
MobilePay 400880

Med Venlig Hilsen 
K. Nyholm Gartnerservice

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24timer